Oferty pracy

Pracownik ds. zamówień publicznych

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Pracownik ds. zamówień publicznych

Zakres obowiązków:
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminami,
 • przygotowywanie SWZ,
 • publikacja ogłoszeń,
 • przygotowywanie innej dokumentacji związanej z prowadzoną procedurą, przygotowywanie projektów umów,
 • przygotowywanie umów z wybranymi Wykonawcami oraz aneksów do umów,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • prowadzenie rejestrów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rejestrów umów, sprawozdań z prowadzonych postępowań,
 • przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych i ich aktualizacja.
Niezbędne wymagania:
 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne);
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych – aktualnej wiedzy z tego obszaru;
 • nadzór nad realizacją umów przetargowych;
 • umiejętność pisania i redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office;
 • zaangażowanie i inicjatywa;
 • samodzielność i dokładność;
 • wysoka kultura osobista i etyka zawodowa
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w pracy w Zamówieniach Publicznych po stronie Zamawiającego;
 • ukończone dodatkowe szkolenia z zakresu Zamówień Publicznych;
 • doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym w sporządzaniu dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • doświadczenie w pracach komisji przetargowych.
  Oferujemy:
  • umowę o pracę (na okres próbny, następnie na czas określony i w perspektywie na czas nieokreślony),
  • ciekawą, pełną wyzwań pracę, kursy i szkolenia
  • pracę w doświadczonym zespole w stabilnej firmie.
  Wymagane dokumenty:
  1. CV z opisem dotychczasowej działalności zawodowej;
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie oraz wykształcenie;
  3. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
  Termin i miejsce składania ofert:

  Kompletną aplikację (CV oraz formułę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych) należy składać w sekretariacie Żeglugi Szczecińskiej Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w Szczecinie w godzinach 7:00 – 15:00 lub przesłać na adres e-mail: praca@zstw.szczecin.pl  Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

  Zgadzam się