Regulamin

Szanowni Goście, poniższe zasady zostały opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego korzystania z Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej. Przebywanie na tym terenie oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad.

1. Wstęp na teren Miejskiej Strefy Letniej jest bezpłatny.

2. Miejska Strefa Letnia jest otwarta w okresie od maja do września, w godzinach: niedziela – czwartek 10.00-22.00, piątek – sobota 10.00-24.00.

3. Przebywanie osób nieupoważnionych na terenie Miejskiej Strefy Letniej poza godzinami jej otwarcia jest zabronione.

4. Miejska Strefa Letnia jest terenem publicznym, pełni funkcję rekreacyjną.

5. Administrator terenu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Miejskiej Strefy Letniej z użytkowania.

6. Osoby przebywające w obrębie Miejskiej Strefy Letniej zobowiązane są do przestrzegania zasad wynikających z Regulaminu, oznaczeń i tablic informacyjnych umieszczonych na terenie obiektu oraz do wykonywania poleceń Administratora.

7. Dzieci w wieku do 10 lat mogą przebywać na terenie Miejskiej Strefy Letniej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczonym ogródkiem piwnym.

9. Na terenie Miejskiej Strefy Letniej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

10. Użytkownikom Miejskiej Strefy Letniej zabrania się:

a) wędkowania,

b) wychodzenia poza obszar plaży wyznaczony siatkami i ogrodzeniem,

c) wchodzenia do wody i kąpieli w niej,

d) wnoszenia alkoholu i napojów alkoholowych oraz zażywania na terenie Miejskiej Strefy Letniej narkotyków i innych środków odurzających,

e) niszczenia wyposażenia, urządzeń i infrastruktury zlokalizowanej na jej terenie,

f) zaśmiecania terenu,

g) palenia ognisk, grilla,

h) zakłócania wypoczynku innym użytkownikom,

i) obraźliwego lub sprzecznego z dobrymi obyczajami zachowania.

11. Osoby naruszające porządek publiczny lub niniejsze zasady zostaną wezwane do opuszczenia Miejskiej Strefy Letniej.

12. Osoby, które dopuściły się niszczenia wyposażenia, urządzeń lub infrastruktury ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

13. Przedmioty znalezione na terenie Miejskiej Strefy Letniej należy przekazać Administratorowi.

14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu, oznaczeń i tablic informacyjnych oraz nie zastosowania się do poleceń Administratora.


Miejska Strefa Letnia położona jest na terenie będącym własnością Gminy Miasto Szczecin.

Administratorem terenu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tadeusza Wendy 8 tel. 91 35 16 200, mobile: +48 539 924 222


Telefon alarmowy: 112

Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe: 984 lub 601 100 100

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się