1 Ponad 90 zgłoszeń do Nagród Żeglarskich - Żegluga Szczecińska

20 02 2017

Ponad 90 zgłoszeń do Nagród Żeglarskich

Kapituła Nagród i Prezydent Miasta będą mieli w kim wybierać… Niespełna setka zgłoszeń kandydatów do uhonorowania Międzynarodowymi Nagrodami Żeglarskimi Szczecina wpłynęła do organizatorów konkursu.

Osoby i instytucje do wyróżnień w poszczególnych kategoriach zgłaszali mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki także mieszkańcy całej Polski. Do zgłaszania kandydatów uprawnieni byli także członkowie kapituły nagród oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie.

W terminie od 10 stycznia do 15 lutego do Żeglugi Szczecińskiej, która odpowiadała za proces naboru wniosków, wpłynęły aż… 92 zgłoszenia. Najwięcej, bo aż 17 kandydatur złożono w najważniejszej kategorii – Nagrodzie im. kapitana Ludomira Mączki. Laureatem tego prestiżowego wyróżnienia zostanie żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego lub polonijny, który poszczycić się może nieprzeciętnymi osiągnięciami żeglarskimi lub dokonaniami związanymi z kulturą morską. Nagroda przyznana może być także za całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa. Laureat otrzyma statuetkę LUDOMIRA, 10 tys. zł, a jego imię i nazwisko pojawi się na pamiątkowej tablicy w szczecińskiej Alei Żeglarzy.

Niewiele mniej zgłoszeń (bo aż 15) wpłynęło do Nagrody Specjalnej przyznawanej osobie, organizacji lub instytucji za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką. 13 kandydatów stanie z kolei w szranki o tytuł Popularyzatora Żeglarstwa (Nagroda im. kpt. Kazimierza Haski). Pozostałe kategorie cieszyły się niewiele mniejszym zainteresowaniem zgłaszających. W każdej z nich liczba kandydatów waha się od 5 do 9.

Spośród wszystkich zgłoszeń kapituła wyłoni teraz nominowanych do otrzymania nagród i swoją rekomendację przekaże Prezydentowi Miasta, który następnie zdecyduje o przyznaniu wyróżnień. Lista nominowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl w pierwszej połowie marca. Zwycięzców poznamy zaś podczas uroczystej Gali Żeglarskiej, która odbędzie się 25 marca w Starej Rzeźni na Łasztowni.

Ustanowienie Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina stanowi podkreślenie charakteru stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta związanego z wodą, żeglarstwem i gospodarką morską, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.

Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Jeśli zgadzasz się na ich wykorzystywanie klinij przycisk.

Zgadzam się